United Kingdom – 1970

talk

#caterinavalente #london #talkofthetown #hippodrome #sammydavisjr #shirleybassey #lenahorne #barbrastreisand #eveningnews #sundaytimes #dailytelegraph #dailysketch